Uddannelsesforberedelse

Studieafklaring kan være én af de ting du får ud af et højskoleophold. Det kan være du bliver inspireret eller bliver mere sikker på, hvad du interesserer dig for. Du kan også forberede dig til uddannelser, som har en optagelsesprøve for eksempel politiskolen, designskolen eller Falckredderuddannelsen.

Fokus på videre uddannelse

Et højskoleophold er et godt alternativ for dig, der har brug for at forberede dig til videre uddannelse. En del højskoler samarbejder med det øvrige uddannelsessysten og bidrager med forberedelse til optagelsesprøver på fx kreative skoler og Journalisthøjskolen, studieteknik, suppleringskurser i samarbejde med lokale VUC'er med videre. Du kan kombinere fagene, så du for eksempel både forbereder dig til politiskolen og læser skønlitteratur. 

Forberedelse til Pædagoguddannelser

Forberedelse til Politiuddannelse

Forberedelse til Kunst/kreative uddannelser

Forberedelse til Journalisthøjskole og andre medieskoler

Forberedelse til Økonomi/samfundsuddannelser

Forberedelse til Socialuddannelser

Forberedelse til Sundheds-/sygeplejeuddannelser

Relevante kurser

Se listen over kurser med uddannelsesforberedelse til ungdomsuddannelser