Højskoletyper

De danske folkehøjskoler kan inddeles i syv hovedkategorier, som hver især har fokus på forskellige emner og henvender sig til forskellige målgrupper.

Almene højskoler med bredt fagudbud

Traditionelle folkehøjskoler med flere faglinjer, hvor man enten kan fordybe sig inden for et enkelt fagområde eller vælge flere forskellige linjer.

Se almene højskoler med bredt fagudbud 

Fagspecialiserede højskoler

Folkehøjskoler, som har valgt at fokusere specielt på et enkelt fagområde. Også på de fagspecialiserede højskoler skal halvdelen af undervisningen, ifølge højskoleloven, være af bred almen karakter. Det betyder, at man fx ikke kan spille musik eller male hele dagen.

Se fagspecialiserede højskoler

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler

Folkehøjskoler med speciel fokus på bevægelsesfag. Der undervises dog ikke i idræt hele dagen, da halvdelen af undervisningen ifølge højskoleloven skal være af almen dannende karakter.

Se gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler

Kristne eller spirituelle højskoler

Bibelskoler eller skoler med en spirituel tilgang til livet.

Se kristne eller spirituelle højskoler

Livsstilshøjskoler

Folkehøjskoler, som har speciel fokus på kost, motion og personlig udvikling - kombineret med almendannende og kreative fag.

Se livsstilshøjskoler

Seniorhøjskoler

To folkehøjskoler, som har særstatus i højskoleloven: De er målrettet et ældre publikum og har lov til udelukkende at arrangere korte kurser hele året.

Se seniorhøjskoler

Ungdomshøjskoler (16 - 19 år)

To almene folkehøjskoler, som har en aldersmæssig særstatus i højskoleloven. Man skal nemlig være fyldt 16 ½ år (eller 16 år, hvis man har en uddannelsesplan), når højskoleopholdet starter - og man må ikke være fyldt 19 år.

Se ungdomshøjskoler

Fælles for alle folkehøjskoler

Fælles for højskolerne er, at halvdelen af undervisningen er af bred, almen karakter. Det betyder, at selvom du har valgt at fokusere på et særligt fagområde vil du også blive udfordret og præsenteret for andre temaer og emner. Det gør undervisningen på højskolen til noget helt særligt, hvor du ser dit fag i et bredere perspektiv.